2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 27-12-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 107.404,89 zł
Podmiot umowy: PARTNER PIK Sp. z o. o, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
Przedmiot umowy:

Dostarczanie do Urzędu Miasta Inowrocławia papieru, wyrobów z papieru i tektury

Uwagi: