2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 17-12-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-01-2020
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2020
Wartość umowy brutto: 52.941,72 zł
Podmiot umowy: RUCH S.A. w Warszawie
Przedmiot umowy:

Dostarczanie w ramach prenumeraty rocznej gazet, czasopism, magazynów i wydawnictw seryjnych

Uwagi: