2020  |  2019  |  2018  |  2017
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 25-10-2019
Okres obowiązywania umowy od: 25-10-2019
Okres obowiązywania umowy do: 06-12-2019
Wartość umowy brutto: 12.030,00 zł
Podmiot umowy: „Maja' Rzadkowalski, Reczkowski Spółka Jawna
Przedmiot umowy:

sprzedaż artykułów spożywczych do przygotowania 600 zestawów świątecznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych

Uwagi: