2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  0
Lp.

1

Data zawarcia umowy: 21-08-2019
Okres obowiązywania umowy od: 21-08-2019
Okres obowiązywania umowy do: 30-06-2020
Wartość umowy brutto: 12.000,00 zł
Podmiot umowy: Szkolny Klub Sportowy ,,Kasprowicz'', ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Realizacja zadania z zakresu promocji Miasta przez Szkolny Klub Sportowy ,,Kasprowicz''

Uwagi: