Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 38)

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
rejestr zmian informacji

Aktualizacja
Data: 2020-05-28 09:51:33
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2020-03-04 08:44:25
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2020-01-07 08:58:24
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2019-09-02 13:27:43
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2019-09-02 13:07:58
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2019-07-30 14:27:23
Autor: Dorota Gorzelańczyk
aktualizacja
Data: 2019-05-30 13:20:47
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2018-11-26 08:27:08
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2018-11-06 08:47:02
Autor: Dorota Gorzelańczyk
aktualizacja
Data: 2018-09-12 13:14:37
Autor: Dorota Gorzelańczyk
aktualizacja
Data: 2018-09-06 12:13:53
Autor: Dorota Gorzelańczyk
aktualizacja
Data: 2018-07-23 09:39:53
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2018-06-04 10:34:31
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2018-02-28 10:30:49
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2018-01-05 13:19:30
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2018-01-05 10:38:48
Autor: Dorota Gorzelańczyk
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411
Data: 2018-01-05 10:38:23
Autor: Dorota Gorzelańczyk
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411
Data: 2018-01-05 10:38:08
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2017-07-13 08:03:29
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Aktualizacja
Data: 2017-06-28 13:25:32
Autor: Dorota Gorzelańczyk
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 38)

powrót do informacji »