zamówienie na:

Budowa oświetlenia odcinków ulic: Kasztelańskiej, Wałowej, Bogdana Snarskiego, Stefana Knasta i Niemojewskich w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 614648-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.60.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Szubarga Building Group sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 55F/2, 81-736 Sopot, za cenę 92 250,00 zł.