zamówienie na:

Dostawa stalowych donic przeznaczonych na potrzeby zieleni miejskiej; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 613093-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.57.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2020  10:00
1) ogłoszenie o zamówieniu (69kB) word 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (911kB) pdf 3) formularz ofertowy (39kB) word 4) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.11.2020 (272kB) pdf 5) zmiana (sprostowanie) treści SIWZ 20.11.2020 (202kB) pdf 6) wyjaśnienie treści SIWZ 24.11.2020 (527kB) pdf 7) informacja z otwarcia ofert 27.11.2020 (207kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (19 listopada 2020, 19:08:57)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (27 listopada 2020, 13:54:52)
Zmieniono: informacja z otwarcia ofert 27.11.2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 208