zamówienie na:

Wykonanie usługi utrzymania oświetlenia świątecznego w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 601345-N-2020 z dnia 2020-10-22 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.52.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 30 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe i Transportowe ,,ELEKTROM’’, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo, za cenę 160.000,00 zł. 
1) ogłoszenie o zamówieniu (366kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (805kB) pdf 3) zał. nr 1a do SIWZ - wykaz oświetlenia świątecznego (413kB) pdf 4) zał. do SIWZ nr 1-6 (46kB) word 5) zał. do SIWZ nr 7-10 (56kB) word 6) Informacja z otwarcia ofert (304kB) pdf 7) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (36kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (22 października 2020, 20:41:44)

Ostatnia zmiana: Anna Mitkiewicz (4 listopada 2020, 10:48:05)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 246