zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na potrzeby budynków komunalnych przy ul. Poznańskiej nr: 359, 365, 367 i 367a w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585036-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.42.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 29 września 2020  10:00