zamówienie na:

Dostawa elementów oświetlenia świątecznego; ogłoszenie nr 626756-N-2019 z dnia 2019-11-22

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.52.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Multidekor Sp. z o.o, Sp. k, ul. Noakowskiego 4, 05-820 Piastów, za cenę 239.420,48 zł.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (27kB) word 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (742kB) pdf 3) załączniki do SIWZ (formularz ofertowy, wzory oświadczeń i informacji) (32kB) word 4) wyjaśnienie treści SIWZ 26.11.2019 (360kB) pdf 5) Informacja z otwarcia ofert (293kB) pdf 6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (352kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (22 listopada 2019, 14:26:53)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kaczmarek (3 grudnia 2019, 12:06:34)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 182