zamówienie na:

Wykonanie usługi utrzymania oświetlenia świątecznego w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 613183-N-2019 z dnia 2019-10-22

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.48.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2019  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 
1) ogłoszenie o zamówieniu (472kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (729kB) pdf 3) załącznik nr 1a do SIWZ wykaz oświetlenia świątecznego (49kB) word 4) wzory formularza ofertowego, oświadczeń, informacji (69kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (22 października 2019, 13:39:17)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (31 października 2019, 12:20:19)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania 31.10.2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 186