zamówienie na:

Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 2 w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 553251-N-2019 z dnia 2019-05-28 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.23.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 
1) ogłoszenie o zamówieniu (29kB) word 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (419kB) word 3) projekt budowlany (8192kB) plik 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (4409kB) plik 5) przedmiar robót (3671kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Mitkiewicz
Opublikował: Anna Mitkiewicz (28 maja 2019, 14:33:12)

Ostatnia zmiana: Anna Mitkiewicz (12 czerwca 2019, 11:48:10)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 12.06.2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27475