W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXXVIII/681/2024
uchwała nr LXXVIII/681/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
uchwała nr: LXXVIII/680/2024
uchwała nr LXXVIII/680/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego do wyboru ławników
uchwała nr: LXXVIII/679/2024
uchwała nr LXXVIII/679/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 -2027 do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
uchwała nr: LXXVIII/678/2024
uchwała nr LXXVIII/678/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LXXVIII/677/2024
uchwała nr LXXVIII/677/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego
uchwała nr: LXXVIII/676/2024
uchwała nr LXXVIII/676/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
uchwała nr: LXXVIII/675/2024
uchwała nr LXXVIII/675/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej, Spółdzielców, Transportowca, Pogodnej, Stanisława Przybyszewskiego i Poznańskiej
uchwała nr: LXXVIII/674/2024
uchwała nr LXXVIII/674/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
uchwała nr: LXXVIII/673/2024
uchwała nr LXXVIII/673/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwała nr: LXXVIII/672/2024
uchwała nr LXXVIII/672/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Inowrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
uchwała nr: LXXVIII/671/2024
uchwała nr LXXVIII/671/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2024 - 2034
uchwała nr: LXXVIII/670/2024
uchwała nr LXXVIII/670/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024
uchwała nr: LXXVII/669/2023
uchwała nr LXXVII/669/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Inowrocławia na I półrocze 2024 r.
uchwała nr: LXXVII/668/2023
uchwała nr LXXVII/668/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na I półrocze 2024 r.
uchwała nr: LXXVII/667/2023
uchwała nr LXXVII/667/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rocznego programu współpracy w 2024 r. Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uchwała nr: LXXVII/666/2023
uchwała nr LXXVII/666/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Inowrocław a Gminą Inowrocław w celu zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców oraz ustalenia sposobu funkcjonowania aglomeracji Inowrocław
uchwała nr: LXXVII/665/2023
uchwała nr LXXVII/665/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu
uchwała nr: LXXVII/664/2023
uchwała nr LXXVII/664/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
uchwała nr: LXXVII/663/2023
uchwała nr LXXVII/663/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
uchwała nr: LXXVII/662/2023
uchwała nr LXXVII/662/2023
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków