W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Zawiadomienie - obwieszczenie znak: WGK-II.6220.1.8.2021.2022 z 20 września 2022 r. dot. terminu załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Powiększeniu istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o teren działki o nr ew. 39/8 w Inowrocławiu (...)"

Inowrocław, 20 września 2022 r.

WGK-II.6220.1.8.2021.2022


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36, art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA
zawiadamia strony, że:

załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Powiększeniu istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o teren działki o nr ew. 39/8 w Inowrocławiu, Gmina Miasta Inowrocław, powiat inowrocławski, wojewódzki kujawsko-pomorskie”, przewidzianego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 39/8 (ark. 312, obręb 0002) przy ul. Budowlanej w Inowrocławiu, nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. 

Przyczyną zaistniałej sytuacji jest konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu oraz wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Państwowej Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla wnioskowanego przedsięwzięcia. 
W związku z powyższym nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się 
do 30 listopada 2022 r.


Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 


Pouczenie:
Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się: do organu wyższego stopnia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

/-/ Ewa Koman

Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

z up. Prezydenta Miasta

 

Powiadom znajomego