W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wydawanie zezwoleń w kategorii I (i wpisów) na przejazd pojazdu nienormatywnego (na okres 1 miesiąca/6 miesięcy/12 miesięcy)

 

Komórka realizująca
Wydział Dróg i Transportu
Rodzaj sprawy
Wydawanie zezwoleń w kategorii I ( I wpisów) na przejazd pojazdu nienormatywnego
(na okres 1 miesiąca/6 miesięcy/12 miesięcy)
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I wraz z podaniem ilości wypisów - odpowiadającej ilości (liczbie) pojazdów nienormatywnych i okresu obowiązywania zezwolenia (miesiąc / 6 miesięcy / 12 miesięcy),
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje osobiście wnioskodawca, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Dokumenty do pobrania Wniosek
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli,stanowisko nr 3,al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
Opłaty
Wysokość opłaty stanowi iloczyn ilości wypisów i stawki za wydanie zezwolenia zgodnie z poniższym schematem: 

50 zł  x ilość wypisów – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
100 zł  x ilość wypisów – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
200 zł  x ilość wypisów – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Konto do wpłat: Bank PKO SA rachunek
nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz- I piętro. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz - I piętro

Termin i sposób załatwienia Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Podstawa prawna Art. 64 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021, poz.450 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacje
- wysokość kary za brak zezwolenia kategorii I – 1500 zł,
- w przypadku nie wydania zezwolenia (decyzja negatywna) zwraca się wniesioną opłatę;

Powiadom znajomego