W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Obiekty budowlane handlowo - usługowe w pasie drogowym (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację oraz zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania kiosku, pawilonu handlowego, ogródka gastronomicznego, itp.)

Komórka realizująca Wydział Dróg i Transportu
Rodzaj sprawy Obiekty budowlane handlowo - usługowe w pasie drogowym (rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na lokalizację oraz zajęcie pasa drogowego w celu usytuowania kiosku, pawilonu handlowego, ogródka gastronomicznego, itp.)
Wymagane
dokumenty
We wniosku określa się imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację obiektu lub zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia, powierzchnię, termin zajęcia.
Do wniosku należy dołączyć:
1) plan sytuacyjny pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500 z oznaczeniem lokalizacji lub miejsca zajęcia pasa drogowego.
W przypadku, gdy o zezwolenie nie występuje właściciel obiektu, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Dokumenty do pobrania Wniosek
Miejsce złożenia dokumentów Urząd Miasta Inowrocławia, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, stanowisko nr 3,
al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław.
Opłaty 1) 0,20 zł za 1 m² powierzchni zajętego terenu za każdy dzień umieszczenia obiektu budowlanego infrastruktury telekomunikacyjnej;
2) 0,50 zł za 1 m² powierzchni zajętego terenu za każdy dzień umieszczenia pozostałych obiektów budowlanych.
Podstawą naliczenia opłaty jest Uchwała nr XX/201/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r., poz. 524)

Wpłaty z tytułu opłat drogowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia w Banku PKO BP S.A.
nr 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia
nr 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 lub w punkcie kasowym Urzędu Miasta, ratusz – I piętro.

Termin i sposób załatwienia Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Podstawa prawna Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021, poz.1376 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021, poz.735 ze zm.); 
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Inne informacje Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej bez zezwolenia zarządcy drogi lub zajęcie z przekroczeniem terminu bądź powierzchni określonej w zezwoleniu skutkuje wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 10-krotności należnej opłaty

 

Powiadom znajomego