W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r.

1- Głosowanie za przyjęciem protokołu XXXIV sesji RMI z dnia 19-02-2021 r-

2- Głosowanie za kandydaturą pani Ewy Podogrodzkiej na sekretarza obrad-

3- Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021-

4- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej im- Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2020 r-

5- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za 2020 r-

6- Głosowanie za rozpatrzeniem Apelu w sprawie przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwd

7- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie w 2021 r- z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w m

8- Głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu-

9- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia na lata 2021 – 2026-

10- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Inowrocławskiemu-

11- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 r- wraz z wykazem potrzeb na 2021 r-

12- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma

13- Głosowanie za przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położ

14- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic

15- Głosowanie – wniosek w sprawie przedstawienia w jednym wystąpieniu 4 projektów uchwał ujętych kolejno w punktach 18, 19, 20, 21-

16- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 1

17- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 2

18- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 3

19- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 4

20- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 5

21- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 6

22- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 7

23- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 8

24- Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 9

25- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejo

26- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze

27- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych

28- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulicy Łubinowej-

29- Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy-

Powiadom znajomego