W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LV/513/2022
uchwała nr LV/513/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LV/512/2022
uchwała nr LV/512/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie nadania nazwy skwerowi w rejonie alei Niepodległości i ulicy Prymasa Józefa Glempa
uchwała nr: LV/511/2022
uchwała nr LV/511/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Inowrocław na rok szkolny 2022/2023
uchwała nr: LV/510/2022
uchwała nr LV/510/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Inowrocław
uchwała nr: LV/509/2022
uchwała nr LV/509/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022
uchwała nr: LIV/508/2022
uchwała nr LIV/508/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w związku z połączeniem filii bibliotecznych
uchwała nr: LIV/507/2022
uchwała nr LIV/507/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie połączenia Filii nr 3 z Filią nr 2 dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
uchwała nr: LIII/506/2022
uchwała nr LIII/506/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji
uchwała nr: LIII/505/2022
uchwała nr LIII/505/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i al. Niepodległości oraz projektowanej drogi wzdłuż linii kolejowej Chorzów Batory - Tczew
uchwała nr: LIII/504/2022
uchwała nr LIII/504/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
uchwała nr: LIII/503/2022
uchwała nr LIII/503/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Inowrocław a Gminą Inowrocław w przedmiocie powierzenia Miastu Inowrocław funkcji lidera w opracowaniu i wdrożeniu dokumentów programowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Inowrocławia obejmującego Miasto Inowrocław i Gminę Inowrocław
uchwała nr: LIII/502/2022
uchwała nr LIII/502/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała nr: LIII/501/2022
uchwała nr LIII/501/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022 - 2034
uchwała nr: LIII/500/2022
uchwała nr LIII/500/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022
uchwała nr: LII/499/2022
uchwała nr LII/499/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie planów pracy komisji Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2022 r.
uchwała nr: LII/498/2022
uchwała nr LII/498/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2022 r.
uchwała nr: LII/497/2022
uchwała nr LII/497/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Marulewskiej, Konwaliowej i Niezapominajki
uchwała nr: LII/496/2022
uchwała nr LII/496/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
uchwała nr: LII/495/2022
uchwała nr LII/495/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwała nr: LII/494/2022
uchwała nr LII/494/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
uchwała nr: LII/493/2022
uchwała nr LII/493/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2022 rok
uchwała nr: LII/492/2022
uchwała nr LII/492/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030
uchwała nr: LII/491/2022
uchwała nr LII/491/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022 - 2034
uchwała nr: LII/490/2022
uchwała nr LII/490/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022
uchwała nr: LII/489/2022
uchwała nr LII/489/2022
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Inowrocławia z tytułu wykonania budżetu za rok 2021