W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: II/5/2024
uchwała nr II/5/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie powołania Komisji Statutowej i Nazewnictwa, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego
uchwała nr: II/4/2024
uchwała nr II/4/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Inowrocławia
uchwała nr: II/3/2024
uchwała nr II/3/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia
uchwała nr: I/2/2024
uchwała nr I/2/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Inowrocławia
uchwała nr: I/1/2024
uchwała nr I/1/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia
uchwała nr: LXXXI/714/2024
uchwała nr LXXXI/714/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2024 -2027
uchwała nr: LXXXI/713/2024
uchwała nr LXXXI/713/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie ustalenia zasad i sposobu głosowania w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027
uchwała nr: LXXXI/712/2024
uchwała nr LXXXI/712/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027, które pozostawia się bez dalszego biegu
uchwała nr: LXXXI/711/2024
uchwała nr LXXXI/711/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie statutu Osiedla "Uzdrowiskowe" w Inowrocławiu
uchwała nr: LXXXI/710/2024
uchwała nr LXXXI/710/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia informacji o wynikach konsultacji z mieszkańcami Osiedla „Uzdrowiskowe” w Inowrocławiu
uchwała nr: LXXXI/709/2024
uchwała nr LXXXI/709/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie nadania nazwy skwerowi w rejonie ulic Cegielnej, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły i Marulewskiej
uchwała nr: LXXXI/708/2024
uchwała nr LXXXI/708/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Solankowej i Grodzkiej oraz alej: Henryka Sienkiewicza i Ratuszowej
uchwała nr: LXXXI/708/2024
uchwała nr LXXXI/708/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Solankowej i Grodzkiej oraz alej: Henryka Sienkiewicza i Ratuszowej
uchwała nr: LXXXI/707/2024
uchwała nr LXXXI/707/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
uchwała nr: LXXXI/706/2024
uchwała nr LXXXI/706/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwała nr: LXXXI/705/2024
uchwała nr LXXXI/705/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.
uchwała nr: LXXXI/704/2024
uchwała nr LXXXI/704/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
uchwała nr: LXXXI/703/2024
uchwała nr LXXXI/703/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2024-2034
uchwała nr: LXXXI702/2024
uchwała nr LXXXI702/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024
uchwała nr: LXXX/701/2024
uchwała nr LXXX/701/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
uchwała nr: LXXX/700/2024
uchwała nr LXXX/700/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Miasta Inowrocławia Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu w 2023 r
uchwała nr: LXXX/699/2024
uchwała nr LXXX/699/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji
uchwała nr: LXXX/698/2024
uchwała nr LXXX/698/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Bł. Jerzego Popiełuszki, Chmielnej, Szparagowej oraz Grochowej
uchwała nr: LXXX/697/2024
uchwała nr LXXX/697/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Inowrocławia
uchwała nr: LXXX/696/2024
uchwała nr LXXX/696/2024
jakiego organu Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia
w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Miasta Inowrocławia”