W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Komórka realizująca Wydział Oświaty i Sportu 
Rodzaj sprawy  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
Wymagane dokumenty 1) Wniosek dla nauczyciela o przyznanie stypendium na kształcenie.

2) Załączniki do wniosku - aktualne zaświadczenie z uczelni, które potwierdza  kontynuowanie nauki na określonym kierunku i kwotę opłaty za czesne, a w przypadku uiszczenia tej opłaty – potwierdzenie tej opłaty.
Dokumenty do pobrania wniosek o przyznanie dofinansowania na kształcenie
Miejsce złożenia dokumentów  Urząd Miasta Inowrocławia
aleja Ratuszowa 33-35, 88 – 100 Inowrocław

Wydział Oświaty i Sportu 
(I piętro, pok. 21)

Poniedziałek - Piątek - 7.30 - 15.30
Szczegółowe informacje tel. 52 35-55-258
e-mail: mkurtysiak@inowroclaw.pl
Termin składania wniosków Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia nauczyciel szkoły lub przedszkola prowadzonego przez Miasto Inowrocław składa w terminie do 10 kwietnia (semestr letni) i 10 listopada (semestr zimowy) danego roku kalendarzowego. 
Czas załatwienia sprawy Wnioski złożone przez nauczycieli rozpatruje i przyznaje dofinansowanie komisja w skład, której wchodzi Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, jako przewodniczący oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w placówkach.

Wnioski spełniające wymogi komisja rozpatruje odpowiednio do 25 kwietnia (semestr letni) i 25 listopada (semestr zimowy) danego roku kalendarzowego.
Podstawa prawna 

1)  Art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).


2)  Zarządzenie nr 15/2022 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 stycznia 2022 r.w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli, w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez  Miasto Inowrocław

Uwagi

Dofinansowanie przyznaje się nauczycielowi skierowanemu przez dyrektora szkoły lub przedszkola na kształcenie w formach i specjalnościach określonych w § 4 ww. zarządzenia.
  
Dofinansowaniu podlegają specjalności - zgodne z określonymi przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych - potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie to: 
1) kursy  kwalifikacyjne; 
2) studia licencjackie  dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu; 
3) studia magisterskie; 
4) studia podyplomowe.

Dofinansowanie przyznawane jest do opłaty za kształcenie (czesne) pobieranej przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Dofinansowanie przyznaje się,  zgodnie z § 3 ww. zarządzenia, w wysokości nie przekraczającej  50% kosztów ponoszonych przez nauczyciela, ale nie więcej niż 2.000,00 zł.


Przyznane dofinansowanie przekazywane jest na wskazane we wniosku konto placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższej. W przypadku, gdy wnioskodawca dokonał opłaty za studia przed terminem rozpatrzenia wniosku, dofinansowanie może być zrefundowane na wskazane we wniosku konto osobiste, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia potwierdzenia dokonanej wpłaty w postaci wyciągu z rachunku bankowego.
  
Przyznanie dofinansowania podlega zwrotowi w przypadku: 
  
- powtarzania semestru lub roku studiów,
- przerwania studiów przed ich ukończeniem,
- rozwiązania umowy o pracę na prośbę lub z winy nauczyciela w ciągu 2 lat od chwili ukończenia dofinansowanego przez Miasto Inowrocław kierunku studiów.Załączniki

Powiadom znajomego