W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Komórka 

realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Wymagane 

dokumenty

Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia na pobyt stały, dowód osobisty lub paszport, tytuł prawny do lokalu do wglądu. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ pod warunkiem otrzymania dowodu odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożliwości ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Dokumenty do

pobrania

Zgłoszenie pobytu stałego

Pełnomocnictwo

Oświadczenie

Opłaty

Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia

dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich  p.13

aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

Czas załatwienia

sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa 

prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070)

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797)

Uwagi

Osoba dokonuje zameldowania najpóźniej w 30 dniu od momentu zamieszkania osobiście, poprzez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego.

Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany zameldowania (art. 32 ust. 1 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz. U. z 2024 r. poz. 736)

Załączniki

Powiadom znajomego