W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 0407011

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów.

Komórka 
realizująca
Wydział Budżetowo - Finansowy
Rodzaj sprawy Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów.
Wymagane 
dokumenty
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1 wraz z załącznikami).
2. Deklaracja na podatek rolny (DR-1 wraz z załącznikami).
3. Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A).
4. Akt notarialny do wglądu. 
5. Wykaz osób odmawiających uiszczenia opłaty uzdrowiskowej.
6. Wniosek o naliczenie opłaty od posiadania psów.
Dokumenty do
pobrania

 
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Wniosek o naliczenie opłaty od posiadania psów

Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli - stanowisko nr 2
aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
1 miesiąc
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tutejszego urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna

 
- art. 21, 207, 210 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  z 2023 r., poz. 2383 ze zm.); 
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2023 r., poz. 70 ze zm.); 
- ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm);

Uchwały obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r.

- uchwała nr LXXIV/644/2023 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- uchwała nr LXXVI/658/2023 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego;

-uchwała nr LXXVI/659/2023 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

-uchwała nr LXXIV/643/2023 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawki i zasad poboru tej opłaty;

- uchwała nr LXXIV/645/2023 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 października 2023 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Uchwały obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.

-uchwała nr LVII/520/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- uchwała nr LX/533/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,

- uchwała nr LX/534/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- uchwała nr LVII/521/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2022 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej,

- uchwala nr LVII/522/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawki i zasad poboru tej opłaty.

Uchwały obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.


- uchwała nr XLII/397/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-uchwała nr XLIII/404/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
-uchwała nr XLIII/405/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia a dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- uchwała Nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XXXVII/526/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XLVII/681/2010 z 19 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XVII/223/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XLII/398/2021  Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 października 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej 

Uchwały obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. 


- uchwała nr XXIX/286/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-uchwała nr XXIX/287/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
-uchwała nr XXX/296/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- uchwała Nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XXXVII/526/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XLVII/681/2010 z 19 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XVII/223/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
-uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
-uchwała nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

Uwagi Organ podatkowy po stwierdzeniu, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku albo, że wysokość jego jest inna niż wykazana w deklaracji organ podatkowy wydaje postanowienie na podstawie art. 165, a następnie zawiadomienia na podstawie art. 200 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.  z 2023 r., poz. 2383 ze zm.) 
 Po upływie terminu określonego w postanowieniu  następuje wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. 
 Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane: 
 - składać w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny  i do 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy według ustalonych wzorów, 
 - wpłacać obliczony w deklaracji podatek do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia,
 - jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 stycznia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku, 

-wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,  
 - odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości podatku.

Powiadom znajomego