Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Urzędzie Miasta Inowrocławia
aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław

REGON: 52012376
Nr konta: 62 1020 1505 0000 0102 0202 9577

e-mail: mkzpzarzad@inowroclaw.pl

tel.: 52 35 55 230 - informacje, zarząd
tel.: 52 35 55 320 - kasjer
tel.: 52 35 74 389 - księgowość

Wzory dokumentów potrzebnych do otrzymania pożyczki znajdują się w załącznikach.Załączniki:

Statut MKZP przy UMI
Regulamin Zapomóg
INFORMACJA - MKZP
Deklaracja przystąpienia do MKZP
Wniosek o udzielenie pożyczki
Umowa pożyczki
Wniosek o częściową wypłatę wkładów
Wniosek o częściowe przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia
Wniosek o skreślenie z listy członków
Uchwała nr 1/2023
Uchwała nr 2/2023