Naczelnik wydziału 52 35 55 276
Rejestracja nazw domen 52 35 55 244