Sprawy wymiaru podatku i opłat lokalnych

52 35 55 431

52 35 55 262

Stanowisko ds. Planowania Budżetowego 52 35 55 520
Księgowość podatków i opłat lokalnych - podatek  od nieruchomości i rolny (osoby fizyczne)

52 35 55 268

52 35 55 518

Księgowość podatków i opłat lokalnych - podatek od nieruchomości i rolny (osoby prawne), podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne), wykup mienia 52 35 55 398
Księgowość podatków i opłat lokalnych - wieczyste użytkowanie, opłata od posiadania psów 52 35 55 229
Księgowość mandatów, zajęcie pasa drogowego 52 35 55 422
Sprawy dotyczące ustalenia spadkobierców 52 35 55 295
Kierownik Referatu
Dochodów Budżetowych
52 35 55 423
Kierownik Referatu
Wydatków Budżetowych
52 35 55 285
Naczelnik Wydziału 52 35 55 239


Załączniki:

Wykaz telefonów