Sprawy kancelaryjne i organizacyjne 52 35 55 208
Sprawy finansowe 52 35 55 346
Kontrola przewoźników drogowych, transport drogowy taksówką, transport zbiorowy 52 35 55 241
Zarządzanie drogami gminnymi, zajęcie pasa drogowego 52 35 55 204
Zarzadzanie drogami gminnymi, utrzymanie dróg 52 35 55 217
Oznakowanie dróg, uzgadnianie dokumentacji projektowej 52 35 55 323
Kierownik Referatu Dróg 52 35 55 521
Naczelnik Wydziału 52 35 55 219