adres: aleja Ratuszowa 36

          88-100 Inowrocław

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia:  Tomasz Marcinkowski

tel.:  52 35 55 294,   52 35 55 223, faks:  52 35 55 293
e-mail: rada@inowroclaw.pl  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia:

Maria Żukowska, Grzegorz Kaczmarek, Patryk Kaźmierczak

 

Biuro Rady Miejskiej (pok. 109, I piętro)
tel: 52 35 55 223,  faks: 52 35 55 293

Naczelnik Biura: Piotr Eichstaedt 

tel.:  52 35 55 292
e-mail: peichstaedt@inowroclaw.pl

 

 

 

 
 
LXI sesja Rady Miejskiej Inowrocławia
 
  
obrady odbędą się w trybie stacjonarnym
 
 
Transmisję z sesji można będzie oglądać na stronie bip.inowroclaw.pl w zakładce 
RADA MIEJSKA/Sesje Rady Miejskiej (transmisje z obrad) oraz pod adresem 
https://www.inowroclaw.pl w zakładce SESJE RADY MIEJSKIEJ.
 

 

Proponowany porządek obrad:

 

Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej Inowrocławia: