Na podstawie zarządzenia nr 266/2020 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 6 października 2020 r. na koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Inowrocławia wyznaczono:

 

Piotra Strachanowskiego - Sekretarza Miasta

Zadanie:

Monitorowanie działalności Urzędu Miasta Inowrocławia w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

tel: 52 35 55 222

e-mail: sekretarz@inowroclaw.pl

 

 

Aleksandrę Siborę  – Naczelnika Biura Obsługi Interesantów i Kontroli

Zadanie:

Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w zakresie usług świadczonych przez Urząd Miasta Inowrocławia.

tel: 52 35 55 228

e-mail: asibora@inowroclaw.pl

 

 

Jarosława Osińskiego – Naczelnika Wydziału  Informatyki

Zadanie:

Zapewnienie dostępności cyfrowej w zakresie usług świadczonych przez Urząd Miasta Inowrocławia.

tel. 52 35 55 276

e-mail: josinski@inowroclaw.pl

 

 

Małgorzatę Bartoszcze – Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego

Zadanie:

Zapewnienie dostępności architektonicznej w budynkach Urzędu Miasta Inowrocławia, w szczególności przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

tel: 52 35 55 266

e-mail: mbartoszcze@inowroclaw

 

 Załączniki:

dane kontaktowe koordynatorów