Komórka realizująca Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawy Zaświadczenie o nadaniu nazwy ulicy
Wymagane
dokumenty
Wniosek - zgłoszenie
Dokumenty do
pobrania
Wniosek
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
7 dni od dnia zgłoszenia
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawa prawna Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U  2021 r. , poz. 735 ze zm.)