Komórka realizująca Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Rodzaj sprawy Sprzedaż nieruchomości
Wymagane
dokumenty
Wniosek lub żądanie
Dokumenty do
pobrania

Wniosek o sprzedaż nieruchomości

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Żądanie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami

Opłaty Nie podlega
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Cas załatwienia
sprawy
Ok. 6 miesięcy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344, z późn. zm.)

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

3) uchwała nr XXXI/444/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1432, z późn. zm.)