Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Rodzaj sprawy

Ustalenie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - Program Czyste Powietrze

Wymagane
dokumenty

1. Wniosek w sprawie ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia al. Henryka Sienkiewicza 1
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.


Załączniki:

klauzula informacyjna
Wniosek- Czyste Powietrze