Komórka realizująca Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Rodzaj sprawy Ustalenie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - Program Czyste Powietrze
Wymagane dokumenty 1. Wniosek w sprawie ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Dokumenty do pobrania 1. Wniosek w sprawie ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Opłaty Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega opłatom.
Miejsce złożenia dokumentów Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia al. Henryka Sienkiewicza 1 88-100 Inowrocław
Czas załatwienia sprawy Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)