W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Zawiadomienie - obwieszczenie znak: WGK-II.6220.1.6.2022 z 26 października 2022 r. o zmianie terminu załatwienia sprawy

WGK-II.6220.1.6.2022

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), 

PREZYDENT MIASTA INOWROCŁAWIA
zawiadamia strony, że: załatwienie sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu 
instalacji przetwórstwa masy włóknistej – celulozy w opakowania termoformowane na terenie Poli Sp. z o. o. przy ul. Kruczej 6 w Inowrocławiu”, nie może nastąpić w terminie określonym w art. 35 K.p.a. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest konieczność zapewnienia stronom możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego, co znacząco przedłuża postępowanie administracyjne. W związku z powyższym wyznacza się termin załatwienia sprawy do 15 grudnia 2022 r.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia mieszczącej się przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach od 730 do 1530, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256.

Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

/-/ Ewa Koman
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego