W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Obwieszczenie znak: WGK-II.6220.1.8.2021.2022 z 20 września 2022 r. o przystąpieniu do przeprowadznia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Powiększeniu istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o teren działki o nr ew. 39/8 w Inowrocławiu (...)"

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 20 września 2022 r.
WGK-II.6220.1.8.2021.2022
 

Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),  Prezydent Miasta Inowrocławia zawiadamia, że Unit Car Sp. z o. o., Sp. k., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław przedłożył w dniu  14 września 2022 r. raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Powiększeniu istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o teren działki o nr ew. 39/8 w Inowrocławiu, Gmina Miasto Inowrocław, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie”, przewidzianego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 39/8 (ark. 312,obręb 0002)  przy ul. Budowlanej.

Mając na uwadze, że przedsięwzięcie to zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz zakres raportu został określony w postanowieniu Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.8.2021.2022 z 22 kwietnia 2022 r.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Inowrocławia podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (udział społeczeństwa);

2) toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 39/8 (ark. 312, obręb 0002)  przy ul. Budowlanej; 

3) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Inowrocławia;

4) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy,  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, uzgadniają przedmiotowe przedsięwzięcie;

5) w dniach od 10 października 2022 r. do 8 listopada  2022 r. (włącznie), każdy zainteresowany może zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w sprawie. Dokumenty znajdują się do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1, w dni robocze w godzinach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu metodyki udostępnienia dokumentacji pod numerem kontaktowym: 52 35 55 256

6) W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku pisemnie na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@inowroclaw.pl.

7) Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

 
/-/ Ewa Koman
Zastępca prezydenta Miasta Inowrocławia
z up. Prezydenta Miasta

Powiadom znajomego