W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: https://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Identyfikator gminy TERYT: 040701 1

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 7572
93/2021 247
82/2021 246
81/2021 232
262/2021 228
91/2021 225
117/2021 221
83/2021 210
61/2021 204
94/2021 190
227/2021 182
74/2021 180
95/2021 180
119/2021 179
73/2021 176
69/2021 175
153/2021 168
123/2021 166
226/2021 165
89/2021 163
255/2021 162
3/2021 159
49/2021 157
100/2021 155
128/2021 153
65/2021 152
118/2021 151
75/2021 151
nr 79/2021 149
56/2021 148
78/2021 147
106/2021 144
114/2021 144
51/2021 144
152/2021 143
77/2021 142
5/2022 141
105/2021 140
64/2021 138
107/2021 137
54/2021 137
84/2021 136
223/2021 135
60/2021 134
66/2021 134
71/2021 134
9/2014 134
62/2021 133
90/2021 133
44/2021 132
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 10947
Transmisja z obrad 1535
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 1090
ZARZĄDY OSIEDLI 762
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 389
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 372
Wybory ławników 358
Komisja Oświaty i Kultury 341
Uchwała nr XXXV/336/2021 335
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 332
Uchwała nr XXXVI/349/2021 331
Uchwała nr XXXV/321/2021 326
Marcinkowski Tomasz 321
Uchwała nr XLII/397/2021 238
Uchwała nr XXXVI/346/2021 229
Szymański Dobromir 225
Uchwała nr XXXVI/351/2021 225
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 225
Uchwała nr XXXV/335/2021 224
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 223
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 221
Komisja Strategii i Promocji Miasta 218
Uchwała nr XXXIX/384/2021 215
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 212
Komisja Budżetu i Finansów 206
Komisja Uzdrowiskowa 204
Uchwała nr XXXV/331/2021 199
Uchwała nr XXXVIII/381/2021 199
Komisja Sportu i Młodzieży 196
Komisja Rewizyjna 195
Uchwała nr XXXVI/350/2021 193
Gaj Jan 191
Komisja Sportu i Młodzieży 189
Uchwała nr XXXVI/348/2021 188
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 187
Uchwała nr XXXV/334/2021 183
Wroński Marcin 179
Komisja Rewizyjna 175
UCHWAŁA NR XXXVIII/534/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4153 174
XXXIV/319/2021 169
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 168
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 168
Podogrodzka Ewa 167
Uchwała nr XXXVII/369/2021 164
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 160
Prawo miejscowe 158
UCHWAŁA NR XXXVIII/530/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2017 158
Uchwała nr XXXVI/345/2021 158
Petycja "Stop zabójczemu GMO - Stop zabójczej szczepionce" 153
Uchwała nr XXXV/329/2021 153
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 15002
Struktura Urzędu 4711
Godziny pracy 3758
Kierownictwo Jednostki 2914
Dane do faktur 2187
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2112
Urząd Stanu Cywilnego 1608
Regulamin organizacyjny 1336
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 979
Mobilne Punkty Spisowe w Inowrocławiu 962
Komenda Straży Miejskiej 958
Statut Miasta Inowrocławia 872
Wydział Dróg i Transportu 861
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 854
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 817
Koordynatorzy do spraw dostępności 784
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 778
Wydział Spraw Obywatelskich 688
Udostępnianie aktów normatywnych 679
Regulamin pracy 633
Prezydent - Brejza Ryszard 555
Wydział Budżetowo-Finansowy 522
Platforma Elektronicznego Fakturowania 469
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 467
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 439
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 419
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 397
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 392
Skarbnik - Dorota Rutkowska 362
Ponowne wykorzystywanie 349
Sekretarz - Strachanowski Piotr 336
Komunikat o dodatkowym naborze 323
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 317
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 314
II Zastępca Prezydenta - Witkowska Ewa 312
Wydział Oświaty i Sportu 305
Komunikat dotyczący Mobilnych Punktów Spisowych od 20 do 26 września 300
Wydział Gospodarki Lokalowej 288
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 284
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 281
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Inowrocławia na lata 2020-2024. 279
I Zastępca - Piniewski Wojciech 273
Komunikat dotyczący dyżuru Gminnego Biura Spisowego w Inowrocławiu 30 września br. 262
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 260
Rejestr faktur i rachunków za 2021 rok 259
Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” 257
Kierownictwo Urzędu 257
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 250
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 240
Wydział Informatyki 236
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 14148
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 1952
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 1527
Dowody osobiste 1183
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 1128
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 1086
Zameldowanie na pobyt czasowy 890
Wnioskowanie o uzyskanie mieszkania komunalnego 808
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 720
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 714
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 704
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 657
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 591
Druki podatkowe 577
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji 573
Sprawdź stan sprawy 568
REJESTRACJA ZGONU 535
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 532
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 502
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 499
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 487
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 456
Zameldowanie na pobyt stały 438
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 415
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 412
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 398
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 381
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 372
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 345
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 342
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Inowrocławia na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza 308
UZNANIE OJCOSTWA 301
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 290
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 276
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 272
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 257
odpady komunalne 248
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 247
Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 243
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 242
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 238
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 232
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 227
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 225
Nieczystości ciekłe 220
Zgłoszenie mieszkania do zamiany, zamiany dobrowolne pomiędzy stronami 217
Zaświadczenia i informacje w sprawach o: posiadaniu nieruchomości, posiadaniu gospodarstwa rolnego, niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 215
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 214
Wydanie decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości, podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne 203
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 200
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Referent 18/2021 1976
Referent 16/2021 1626
Referent 17/2021 1389
Dyrektor Zakładu Robót Publicznych 1312
Referent 28/2021 1312
Podinspektor 21/2021 1108
Referent 34/2021 1088
Treść ogłoszenia 990
Podinspektor 31/2021 977
Podinspektor 19/2021 967
Podinspektor 30/2021 930
Referent 23/2021 896
Treść ogłoszenia 884
Referent 32/2021 774
Księgowa/y - Kasjer 750
Podinspektor 33/2021 685
Podinspektor 29/2021 660
Podinspektor ZRP 639
Inspektor ZRP 624
Podinspektor 24/2021 602
Inspektor 26/2021 549
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 532
Inspektor 25/2021 523
Referent 1/2022 509
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 416
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r. 393
Oświadczenia 391
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 382
ODPADY KOMUNALNE 369
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 352
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 299
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 r. 265
Oświadczenia 252
Protokół z II posiedzenia Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 213
Uchwała nr 1/2021 Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 208
Kwestionariusz osobowy 188
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. 174
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 4/7, 5/20, 5/25 i 5/27 położonych w Inowrocławiu przy ul. Orłowskiej, ul. Szybowcowej i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 154
24.12.2020 r. ENEA Operator sp. z o.o. - AWARIE, Rejon Inowrocław 146
Informacja dla rolników 142
Infromacja dotycząca deklaracji składanej do CEEB. 138
19.03.2021 r. AWARIA - Rejon Inowrocław 132
Wzór oferty realizacji zadania publicznego 128
"Uchwała antysmogowa" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 127
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. 123
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 r. 118
Rozporządzenie nr 7/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów inowrocławskiego i mogilańskiego 118
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego 118
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej) w 2021 roku 115
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. 114
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 611
Regulamin do 130 000 zł 541
Regulamin PZP 2021 485
ZZP.271.1.70.2020 272
przetarg nieograniczony 239
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 230
przetarg nieograniczony 208
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 203
Zapytanie o cenę 182
przetarg niegraniczony 180
przetarg niegraniczony 180
przetarg niegraniczony 164
przetarg nieograniczony 160
przetarg nieograniczony 159
przetarg niegraniczony 147
przetarg niegraniczony 145
przetarg nieograniczony 140
przetarg niegraniczony 126
przetarg niegraniczony 122
przetarg niegraniczony 121
przetarg nieograniczony 120
przetarg nieograniczony 119
przetarg nieograniczony 113
przetarg nieograniczony 112
przetarg nieograniczony 112
przetarg niegraniczony 111
przetarg niegraniczony 110
przetarg niegraniczony 109
zapytanie o cenę 109
przetarg niegraniczony 107
przetarg niegraniczony 106
przetarg nieograniczony 104
przetarg niegraniczony 103
przetarg nieograniczony 101
przetarg niegraniczony 99
negocjacje bez ogłoszenia 98
przetarg niegraniczony 98
przetarg nieograniczony 98
przetarg nieograniczony 98
przetarg nieograniczony 96
przetarg niegraniczony 93
przetarg nieograniczony 92
przetarg niegraniczony 91
Plan zamówien na 2021 r. aktualizacja 04.10.2021 r. 89
przetarg nieograniczony 89
przetarg niegraniczony 87
przetarg nieograniczony 86
przetarg nieograniczony 86
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 84
przetarg nieograniczony 84