W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.03.2021

Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta Inowrocławia 4681
93/2021 212
82/2021 204
81/2021 190
91/2021 188
117/2021 185
83/2021 172
94/2021 160
74/2021 150
119/2021 145
73/2021 142
89/2021 140
95/2021 131
100/2021 129
65/2021 128
3/2021 126
123/2021 121
nr 79/2021 118
78/2021 116
106/2021 115
56/2021 115
69/2021 115
75/2021 113
49/2021 112
51/2021 111
77/2021 111
114/2021 110
118/2021 109
107/2021 108
128/2021 105
64/2021 105
84/2021 105
90/2021 105
71/2021 104
9/2014 103
54/2021 102
62/2021 102
66/2021 100
44/2021 99
76/2021 99
105/2021 98
113/2021 97
40/2021 97
60/2021 97
68/2021 97
80/2021 97
153/2021 96
1/2014 95
104/2021 95
151/2021 95
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska Inowrocławia 6205
Transmisja z obrad 813
STRUKTURA ORGANIZACYJNA RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 544
ZARZĄDY OSIEDLI 418
Uchwała nr XXXV/321/2021 294
Uchwała nr XXXV/336/2021 270
Uchwała nr XXXVI/349/2021 257
Interpelacja z 10 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Ireny Szewińskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków w postaci "Tablicy Pamiątkowej". 247
Komisja Oświaty i Kultury 243
Wybory ławników 234
Skład Miejskiej Rady Seniorów w Inowrocławiu kadencja 2018-2023 227
XXXV sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 marca 2021 r. 196
Uchwała nr XXXV/335/2021 191
Uchwała nr XXXVI/351/2021 186
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia XVII kadencji 181
Uchwała nr XXXVI/346/2021 180
Marcinkowski Tomasz 168
Uchwała nr XXXVI/350/2021 160
Uchwała nr XXXVI/348/2021 154
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 153
Uchwała nr XXXV/331/2021 151
UCHWAŁA NR XXXVIII/534/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla terenu położonego w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4153 148
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 146
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 144
Komisja Strategii i Promocji Miasta 142
UCHWAŁA NR XXXVIII/530/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 - 2017 132
Komisja Budżetu i Finansów 131
XXXIV/319/2021 130
Komisja Statutowa i Nazewnictwa (komisja doraźna) 126
Komisja Sportu i Młodzieży 125
Uchwała nr XXXVII/369/2021 124
Komisja Sportu i Młodzieży 123
Uchwała nr XXXV/334/2021 122
Komisja Rewizyjna 121
Szymański Dobromir 120
Komisja Uzdrowiskowa 119
Uchwała nr XXXVIII/381/2021 119
Uchwała nr XXXV/322/2021 118
Petycja "Stop zabójczemu GMO - Stop zabójczej szczepionce" 117
Uchwała nr XXXIX/384/2021 117
Uchwała nr XXXVI/337/2021 116
XXXIV/320/2021 116
Komisja Rewizyjna 115
Uchwała nr XXXV/329/2021 115
Komisja ds. skarg (komisja doraźna) 114
Podogrodzka Ewa 114
Uchwała nr XXXV/327/2021 113
UCHWAŁA NR XXXVIII/535/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4154 113
UCHWAŁA NR XXXVIII/536/2013 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Inowrocławia oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 23 grudnia 2013 r., poz. 4155. 113
Prawo miejscowe 112
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miasta Inowrocławia 9535
Struktura Urzędu 3023
Godziny pracy 2109
Kierownictwo Jednostki 1668
Dane do faktur 1563
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1193
Urząd Stanu Cywilnego 960
Regulamin organizacyjny 779
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 588
Statut Miasta Inowrocławia 578
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 573
Koordynatorzy do spraw dostępności 556
Komenda Straży Miejskiej 553
Mobilne Punkty Spisowe w Inowrocławiu 546
Klauzula informacyjna Straż Miejska Inowrocławia 479
Udostępnianie aktów normatywnych 473
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 465
Prezydent - Brejza Ryszard 412
Regulamin pracy 402
Wydział Dróg i Transportu 376
Wydział Spraw Obywatelskich 341
Informacja w sprawie uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 320
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 296
Komunikat o dodatkowym naborze 289
Platforma Elektronicznego Fakturowania 288
Wydział Budżetowo-Finansowy 265
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 264
Sekretarz - Strachanowski Piotr 257
Skarbnik - Dorota Rutkowska 248
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 245
Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 244
Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP 221
II Zastępca Prezydenta - Witkowska Ewa 219
Komunikat dotyczący Mobilnych Punktów Spisowych od 20 do 26 września 192
Komunikat dotyczący Mobilnych Punktów Spisowych od 13 do 19 września 191
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Inowrocławia na lata 2020-2024. 188
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 187
I Zastępca - Piniewski Wojciech 184
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha 183
Pomoc w dokonaniu samospisu 176
Film 175
Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia 170
Wydział Gospodarki Lokalowej 169
Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 167
Kierownictwo Urzędu 165
Komunikat dotyczący Mobilnych Punktów Spisowych w Inowrocławiu od 26 sierpnia do 1 września 165
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 160
Walczak Halina 158
Komunikat dotyczący Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 156
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 153
Statystyki strony Załatwianie spraw
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Załatwianie spraw 8571
Załatwianie spraw z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 1044
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO 767
Wnoszenie podań w postaci elektronicznej 648
Wniosek o KARTĘ INOWROCŁAWIANINA 621
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI 571
Dowody osobiste 527
ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM 485
Zameldowanie na pobyt czasowy 480
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej 392
Wnioskowanie o uzyskanie mieszkania komunalnego 380
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 367
Sprawdź stan sprawy 363
Zaświadczenie potwierdzające położenie nieruchomości w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji 342
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego 333
Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 327
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA 308
Udostępnienie danych z zakresu dowodów osobistych 306
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej 303
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. 298
Załatwianie spraw z zakresu Wydział Informatyki 296
REJESTRACJA ZGONU 274
TRANSKRYPCJA (PRZENIESIENIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO) ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO 272
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 259
Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Inowrocławia na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza 246
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA/SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA 229
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO 224
Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 202
Zameldowanie na pobyt stały 199
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 167
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz naliczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 166
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów. 154
Wniosek o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 150
Wniosek i zgłoszenie na wycinkę drzew i krzewów 149
Druki podatkowe obowiązujące od dnia 01.07.2019 r. 145
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław 128
UZNANIE OJCOSTWA 126
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO 125
Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 125
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 123
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 122
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 120
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 119
Nieczystości ciekłe 118
Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 116
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 113
Wniosek do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 113
Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna 110
Wniosek o ustalenie i wypłacenie należnego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 108
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego 108
Statystyki strony Ogłoszenia i komunikaty
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Referent 18/2021 1781
Referent 16/2021 1378
Referent 17/2021 1240
Dyrektor Zakładu Robót Publicznych 1178
Podinspektor 19/2021 852
Podinspektor 21/2021 822
Treść ogłoszenia 789
Inspektor ZRP 401
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2021 r. 351
Zarządzenie Nr 286/2009 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Miasta Inowrocławia oraz na wolne stanowiska kierowników miejs 329
Podinspektor ZRP 306
Księgowa/y - Kasjer 282
Referent 22/2021 264
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje 256
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 252
ODPADY KOMUNALNE 217
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 205
Oświadczenia 205
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 2/1, 7/13 i 9 położonych w Inowrocławiu przy ul. Towarowej, wchodzących w skład Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego 169
Informacja o gminnej ewidencji zabytków 164
Uchwała nr 1/2021 Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 163
Oświadczenia 156
Protokół z II posiedzenia Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza 146
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji wykonania zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. 122
24.12.2020 r. ENEA Operator sp. z o.o. - AWARIE, Rejon Inowrocław 118
Informacja dla rolników 115
Kwestionariusz osobowy 115
Infromacja dotycząca deklaracji składanej do CEEB. 113
19.03.2021 r. AWARIA - Rejon Inowrocław 111
Rozporządzenie nr 7/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów inowrocławskiego i mogilańskiego 93
"Uchwała antysmogowa" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 86
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej) w 2021 roku 85
12.01.2021_ENEA_AWARIA. 83
23.04.2021 r. AWARIA - Rejon Inowrocław 81
28.12.2020-ENEA-wyłaczenia prądu-Inowrocław Szymborze 79
Wzór oferty realizacji zadania publicznego 79
Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów. 76
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 71
Umowa użyczenia nieruchomości GIOŚ/WAT273.1.5.2018/2019 71
23.02.2021_ENEA_AWARIA. 70
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu prowadzenia „magazynu mebli” w 2021 roku 70
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. 70
Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników za okres od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 68
12.01.2021_ENEA_AWARIA 67
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Inowrocławia” 66
Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław 63
Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku pn. "Taksówka dla seniorów" 61
Informacja o ryzyku przekroczewnia poziomu PM 10 60
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego. 60
Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia 58
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
przetarg nieograniczony 398
Regulamin PZP 2021 338
Regulamin do 130 000 zł 322
ZZP.271.1.70.2020 180
przetarg nieograniczony 174
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł na 2021 r. opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych 15.01.2021 r. pod nr 2021/BZP 00001086/01/P 170
postepowanie w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 154
przetarg nieograniczony 139
przetarg niegraniczony 130
przetarg niegraniczony 124
Zapytanie o cenę 124
przetarg niegraniczony 111
przetarg niegraniczony 108
przetarg nieograniczony 108
przetarg nieograniczony 105
przetarg niegraniczony 101
przetarg nieograniczony 101
przetarg niegraniczony 93
przetarg niegraniczony 91
przetarg nieograniczony 88
przetarg niegraniczony 87
przetarg nieograniczony 83
zapytanie o cenę 83
przetarg nieograniczony 82
przetarg nieograniczony 81
przetarg nieograniczony 81
przetarg niegraniczony 80
przetarg niegraniczony 79
przetarg niegraniczony 79
przetarg niegraniczony 78
przetarg nieograniczony 77
przetarg niegraniczony 76
przetarg niegraniczony 75
przetarg niegraniczony 73
negocjacje bez ogłoszenia 71
przetarg nieograniczony 70
przetarg nieograniczony 69
przetarg niegraniczony 68
przetarg nieograniczony 68
przetarg nieograniczony 68
przetarg niegraniczony 67
przetarg niegraniczony 66
przetarg niegraniczony 65
przetarg nieograniczony 64
przetarg nieograniczony 63
przetarg nieograniczony 63
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 62
przetarg nieograniczony 58
przetarg nieograniczony 57
przetarg niegraniczony 55