Wykaz ważniejszych telefonów

Wydział Organizacyjny i Informatyki

Centrala Urzędu Miasta 52 355 53 00  Sekretariat Prezydenta 52 355 52 79Sekretariat I Zastępcy Prezydenta Sekretariat Sekretarza Miasta 52 355 52 27 Sekretariat II Zastępcy Prezydenta 52 355 53 21Rejestracja nazw domen 52 355 54 [...]

Wydział Budżetowo-Finansowy

Sprawy wymiaru podatku i opłat lokalnych 52 355 54 31 52 355 52 62 Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, pomoc publiczna 52 355 55 20   Księgowość podatków i opłat lokalnych - podatek od nieruchomości i rolny (osoby fizyczne) [...]

Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich

Sprawy kancelaryjne i finansowe 52 355 52 80 Nadzór nad realizacją inwestycji 52 355 54 28 52 355 52 69  52 355 53 97  Pozyskiwanie środków zewnętrznych 52 355 53 29 Naczelnik Wydziału 52 355 53 [...]

Wydział Spraw Obywatelskich

Dowody osobiste 52 355 53 10  52 355 53 38  Udzielanie informacji z rejestru mieszkańców Inowrocławia 52 355 53 13  Sprawy meldunkowe, zgłaszanie zgromadzeń 52 355 52 89  52 355 53 12  Postępowanie [...]

Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia

Przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa  do świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczeń z funduszu [...]

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Dzierżawy gruntów Miasta, sprawy finansowe i organizacyjne 52 355 52 16 Sprzedaż nieruchomości Miasta, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  oraz wypisów i [...]

Wydział Gospodarki Lokalowej

Udzielanie informacji  i przyjmowanie wniosków  związanych z przydziałem i zamianą mieszkań oraz przepisaniem tytułu prawnego do lokalu 52 355 52 98 Sprawy mieszkaniowe, przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego lub [...]

Wydział Dróg i Transportu

Sprawy organizacyjne, transport zbiorowy 52 355 52 41 Sprawy finansowe, transport drogowy taksówką 52 355 53 46 Kontrola przewoźników drogowych, utrzymanie dróg 52 355 52 08 Zarządzanie drogami gminnymi, zajęcie pasa drogowego, [...]

Wydział Oświaty i Sportu

Sprawy finansowe kultury fizycznej, stowarzyszenia sportowe, sport szkolny,imprezy masowe,  dofinansowanie młodocianych 52 355 53 09 Awans zawodowy nauczycieli, ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych 52 355 52 58 Doskonalenie [...]

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Wydawanie zezwoleń na pielęgnację i wycinkę drzew i krzewów 52 355 52 02 Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, gospodarka odpadami komunalnymi, sprawy związane z likwidacją [...]

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

Sprawy kadrowe Urzędu,  staże i praktyki 52 355 53 17 Nabory, obsługa administracyjna funduszu socjalnego przy Urzędzie  52 355 53 20 Sprawy płac i ubezpieczeń społecznych 52 355 53 26 Naczelnik Wydziału 52 355 52 [...]

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Redaktor naczelna "Nasze Miasto Inowrocław" 52 355 53 43 Komunikacja społeczna 52 355 52 60 Promocja Miasta  52 355 53 05 Naczelnik Wydziału Rzecznik prasowy 52 355 52 [...]

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego 52 355 53 40 Rejestracja urodzeń, rejestracja zgonów, organizacja uroczystości  jubileuszowych 52 355 52 11 Rejestracja małżeństw 52 355 53 08 Kierownik 52 355 [...]

Komenda Straży Miejskiej

Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Miasta 52 355 52 81 986    Kierownik Referatu Prewencji 52 355 53 87 Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego 52 355 52 84 Komendant Straży Miejskiej  52 355 52 [...]

Biuro Rady Miejskiej

Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej  oraz komisji Rady Miejskiej 52 355 52 23 52 355 52 93  Naczelnik Biura Rady Miejskiej  52 355 52 [...]

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych

Kwalifikacja i rejestracja wojskowa, nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: o uznanie za posiadającego  na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, o uznanie za żołnierza samotnego, [...]

Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli

Udzielanie informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu, przyjmowanie ofert przetargowych 52 355 52 00 Przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej 52 355 52 18 Udzielanie informacji  i przyjmowanie [...]

Biuro Obsługi Inwestorów

   Informacje odnośnie ogólnych zasad realizowania inwestycji w Mieście oraz oferty inwestycyjne Miasta 52 355 52 30 Dyrektor Biura 52 355 55 [...]

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z Młodzieżową Radą Miejską Inowrocławia, stypendia dla studentów  52 355 52 [...]

Stanowisko ds. bhp i ppoż.

 Kontrola bhp i ppoż. w miejskich jednostkach organizacyjnych 52 355 52 [...]

Zespół Zamówień Publicznych

 Prowadzenie postępowań dotyczących zamówień publicznych 52 355 52 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij