Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »Uchwała nr XI/105/2019 Rady Miejski Inowrocław z dnia 20 maja 2019


w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019


w sprawie przyjęcia od Powiatu Inowrocławskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Uchwała nr XI/103/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Uchwała nr XI/101/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia do 2020 r. z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta Inowrocławia za 2018 r.

Uchwała nr XI/100/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019


w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr XI/99/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 r.

Uchwała nr XI/98/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019 - 2032

Uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej Inowrocław z dnia 20 maja 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019

Uchwała nr X/95/2019 Rady Miejskiej Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Inowrocławia, w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego i Metalowców

Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania ( Marcinkowskiego, Metalowców)

Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Marcinkowskiego, Metalowców)

Uchwała nr X/91/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej

Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (Polna)

Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Polna)

Uchwała nr X/88/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ul. Polnej

Uchwała nr X/87/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego i Rąbińskiej

Uchwała nr X/86/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 70) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij