Strona główna  >  Rejestr umów  >  2018

Rejestr umów z 2018 roku

2018  |  2017
Zarejestrowane umowy o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze przetargi »Lp.

90

Data zawarcia umowy: 22-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 22-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 15-03-2018
Wartość umowy brutto: 740,00 zł
Podmiot umowy: Halina Bogdan-Kaptur Biuro Wycen Nieruchomości Kosztorysowania i Nadzoru
Przedmiot umowy:

prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uwagi:

Lp.

89

Data zawarcia umowy: 20-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 20-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 05-03-2018
Wartość umowy brutto: 420,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja
Przedmiot umowy:

opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uwagi:

Lp.

88

Data zawarcia umowy: 19-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 19-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 10-05-2018
Wartość umowy brutto: 39.360,00 zł
Podmiot umowy: Jarosław matuszak Pracownia Projektowa PROJBUD, ul. Poznańska 36, Inowrocław
Przedmiot umowy:

aktualizacja dokumentacji projektowej

Uwagi:

Lp.

87

Data zawarcia umowy: 08-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 08-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 1.980,00 zł
Podmiot umowy: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Integracja rencistów, emerytów i inwalidów'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

86

Data zawarcia umowy: 07-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 91.000,00 zł
Podmiot umowy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

Prowadzenie Schroniska i Ogrzewalni dla bezdomych mężczyzn przez Koło Inowrocławskie TPBA

Uwagi:

Lp.

85

Data zawarcia umowy: 07-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 2.800,00 zł
Podmiot umowy: Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko-Pomorski w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

Bank Żywności - pomoc osobom ubogim z miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

84

Data zawarcia umowy: 07-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 07-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 9.200,00 zł
Podmiot umowy: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

Przewóz transportem żywoności z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym

Uwagi:

Lp.

83

Data zawarcia umowy: 07-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 07-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 40.000,00 zł
Podmiot umowy: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Przedmiot umowy:

Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Kobiet

Uwagi:

Lp.

82

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 20.600,00 zł
Podmiot umowy: Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Prowadzenie Klubu Abstynenta w Inowrocławiu-pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

81

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2018
Wartość umowy brutto: 14.020,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym - kontynuacja'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

80

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 18.500,00 zł
Podmiot umowy: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Z Polskim Czerwonym Krzyżem - od potrzeb do działania'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

79

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 5.000,00 zł
Podmiot umowy: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Od 100 lat jesteśmy z Wami'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

78

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 30-06-2018
Wartość umowy brutto: 6.000,00 zł
Podmiot umowy: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 'Flandria'
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: »Akcja profilaktyczna 'Patrząc w przyszłość - pamiętaj o zdrowiu'«

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

77

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 7.500,00 zł
Podmiot umowy: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Pomoc materialna oraz edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

76

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 7.500,00 zł
Podmiot umowy: Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

75

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 1.000,00 zł
Podmiot umowy: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Wsparcie emerytów zrzeszonych w Klubie Seniora'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

74

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2018
Wartość umowy brutto: 7.500,00 zł
Podmiot umowy: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło Powiatowe w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Działalność na rzecz niewidomych'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

73

Data zawarcia umowy: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 22-02-2018
Wartość umowy brutto: 350,00 zł
Podmiot umowy: Patrycja Kalbarczyk
Przedmiot umowy:

przygotowanie i wygłoszenie wykładu pt.: 'Dieta dla seniora'

Uwagi:

Lp.

72

Data zawarcia umowy: 01-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2018
Wartość umowy brutto: 98,00 zł
Podmiot umowy: Anna Osińska
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego u świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczeni, spełniającego kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi:

Lp.

71

Data zawarcia umowy: 01-02-2018
Okres obowiązywania umowy od: 01-02-2018
Okres obowiązywania umowy do: 28-02-2018
Wartość umowy brutto: 196,00 zł
Podmiot umowy: Anna Lasota
Przedmiot umowy:

przeprowadzenie dwóch rodzinnych wywiadów środowiskowych u świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, w celu wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwagi:

Zarejestrowane umowy o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij