Strona główna  >  Rejestr umów  >  2019

Rejestr umów z 2019 roku

2019  |  2018  |  2017
Zarejestrowane umowy o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze umowy »Lp.

51

Data zawarcia umowy: 15-02-2019
Okres obowiązywania umowy od: 01-03-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 110.000,00 zł
Podmiot umowy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie 'bank żywności'
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Prowadzenie Schroniska i Ogrzewalni dla Bezdomnych Mężczyzn przez Koło Inowrocławskie TPBA'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

50

Data zawarcia umowy: 08-02-2019
Okres obowiązywania umowy od: 14-03-2019
Okres obowiązywania umowy do: 17-03-2019
Wartość umowy brutto: 3.000,00 zł
Podmiot umowy: Stowarzyszenie Korony Oceanów w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

Promocja Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

49

Data zawarcia umowy: 05-02-2019
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2019
Okres obowiązywania umowy do: 20-03-2019
Wartość umowy brutto: 11.685,00 zł
Podmiot umowy: Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, Inowrocław
Przedmiot umowy:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej

Uwagi:

Lp.

48

Data zawarcia umowy: 05-02-2019
Okres obowiązywania umowy od: 05-02-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 43.000,00 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Bieżąca kontrola stanu technicznego dróg i nadzoru nad robotami

Uwagi:

Lp.

47

Data zawarcia umowy: 04-02-2019
Okres obowiązywania umowy od: 04-02-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 18.000,00 zł
Podmiot umowy: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Z Polskim Czerwonym Krzyżem - od potrzeb do działania'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

46

Data zawarcia umowy: 31-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 31-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 2.800,00 zł
Podmiot umowy: Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko - Pomorski w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Bank Żywności - pomoc osobom ubogim z Miasta Inowrocławia'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

45

Data zawarcia umowy: 31-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 31-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 9.200,00 zł
Podmiot umowy: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Przewóz transportem żywności współfinansowanej ze środków UE w ramach EFPNP dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centalnym'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

44

Data zawarcia umowy: 31-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 31-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 7.500,00 zł
Podmiot umowy: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Pomoc materialna oraz edukacyjna członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

43

Data zawarcia umowy: 29-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 29-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 48.000,00 zł
Podmiot umowy: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
Przedmiot umowy:

realiacja zadania publicznego pod tytułem: 'Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Kobiet'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

42

Data zawarcia umowy: 29-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 29-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 03-03-2019
Wartość umowy brutto: 119.302,13 zł
Podmiot umowy: Ryszard Szewczyk, P.P.H.U. 'SZEWBUD', ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego w Parku Solankowym w Inowrocławiu

Uwagi: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 20 dni, licząc od dnia przekazania terenu budowy. Termin przekazania budowy będzie uzależniony od warunków atmosferycznych.

Lp.

41

Data zawarcia umowy: 29-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 29-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 10-05-2019
Wartość umowy brutto: 206.956,65 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TRANS-POM" Piotr Pomagier, Marcinkowo 37, 88-110 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Górniczej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

40

Data zawarcia umowy: 29-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 29-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 08-02-2019
Wartość umowy brutto: 3.361,59 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Montaż i uruchomienie systemu ostrzegania oraz montaż elektrozamka w budynku UMI

Uwagi:

Lp.

39

Data zawarcia umowy: 28-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 28-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 30-11-2019
Wartość umowy brutto: 14.000,00 zł
Podmiot umowy: Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym-kontynuacja'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

38

Data zawarcia umowy: 28-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 28-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 20.000,00 zł
Podmiot umowy: Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Klubu Abstynenta w Inowrocławiu-pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej'

Uwagi: umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

37

Data zawarcia umowy: 28-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 28-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 07-02-2019
Wartość umowy brutto: 23.185,50 zł
Podmiot umowy: anonimizacja danych osobowych
Przedmiot umowy:

Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnych oraz znaków akktywnych drogowych wskazanych w umowie

Uwagi:

Lp.

36

Data zawarcia umowy: 28-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 28-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 30-04-2019
Wartość umowy brutto: 158.768,87 zł
Podmiot umowy: ECOROAD sp. z o.o. sp. k. Sikorowo 31
Przedmiot umowy:

wykonywania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

35

Data zawarcia umowy: 25-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 25-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 01-03-2019
Wartość umowy brutto: 175.684,54 zł
Podmiot umowy: PENA Sp.z o.o. ul. Wołczyńska 46/48, 60-167 Poznań
Przedmiot umowy:

Wykonanie robót remontowych w 10 lokalach mieszkalnych, obecnie niezamieszkanych, stanowiących własność Miasta Inowrocławia

Uwagi:

Lp.

34

Data zawarcia umowy: 25-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 25-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 30-05-2019
Wartość umowy brutto: 772.440,00 zł
Podmiot umowy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław
Przedmiot umowy:

Przebudowa ul. Cichej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

33

Data zawarcia umowy: 25-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 25-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 25-03-2019
Wartość umowy brutto: 28.290,00 zł
Podmiot umowy: ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kujawski6
Przedmiot umowy:

Budowa oświetlenia ul. Fiołkowej w Inowrocławiu

Uwagi:

Lp.

32

Data zawarcia umowy: 24-01-2019
Okres obowiązywania umowy od: 24-01-2019
Okres obowiązywania umowy do: 31-12-2019
Wartość umowy brutto: 55.000,00 zł
Podmiot umowy: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie 'bank żywności'
Przedmiot umowy:

realizacja zadania publicznego pod tytułem: 'Dziel się pomocą z innymi - bank żywności' TPBA

Uwagi: umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarejestrowane umowy o pozycjach 1 - 20 (z 51) starsze umowy »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij