zamówienie na:

Budowa zasilania energetycznego wraz z montażem szafek zasilająco - sterujących do 15 przystanków autobusowych; ogłoszenie nr 564446-N-2018 z dnia 2018-05-25

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy: ZZP.271.1.47.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: W.P.P.H.U i T ,,ELEKTROM’’ Roman Omyła, ul. Dalkowska 24, 88-110 Jacewo, za cenę 202.704,00 zł. 
1) ogłoszenie o zamówieniu (82kB) word 2) specyfikacja istotnych warunków zamowienia (445kB) word 3) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Dworcowa-Laubitza (5534kB) zip 4) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Poznńska szpital-Staszica (3663kB) zip 5) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek WP-SzSz (3668kB) zip 6) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Kopernika Narutowicza kier, Roosevelta (1173kB) zip 7) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Roosevelta Urząd Miasta kier. Dworcowa (7237kB) zip 8) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Roosevelta-Solankowa kier. Narutowicza (7525kB) zip 9) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Roosevelta-Solankowa kier. Niepodległości (6836kB) zip 10) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Niepodległości-Kruczkowskiego kier. Miechowicka (3780kB) zip 11) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Niepodległości-Zapadłe kier. Roosevelta (3898kB) zip 12) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Niepodległości-Świetokrzyska kier. Miechowicka (3728kB) zip 13) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Narutowicza-Grodzka kier. Staszica (4798kB) zip 14) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Laubitza-Orłowska kier. Dworcowa (3067kB) zip 15) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Staszica-Narutowicza kier. Poznańska (4595kB) zip 16) projekt budowlany, specyfikacja techniczna - przystanek Jacewska kier. Toruńska (5272kB) zip 17) przedmiar robót (197kB) zip 18) informacja z otwarcia ofert 11.06.2018 (40kB) word 19) informacja o wyborze oferty 18.06.2018 (400kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (25 maja 2018, 23:56:14)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (18 czerwca 2018, 10:58:37)
Zmieniono: informacja o wyborze oferty 18.06.2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393