zamówienie na:

Przebudowa części poddasza budynku administracji publicznej na cele biurowe przy ul. Roosevelta 33 w Inowrocławiu

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.28.2018
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę INOHURT Sp. z o. o, ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, za cenę 381.300,00 zł 
1) ogłoszenie o zamówieniu (30kB) word ogłoszenie o zamówieniu 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (416kB) word specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3) przedmiar robót (577kB) pdf przedmiar robót 4) projekt budowlany (przebudowa poddasza i branża elektryczna) oraz STWiORB (pliki spakowane zip-7) (8192kB) plik projekt budowlany (przebudowa poddasza i branża elektryczna)oraz STWiORB 5) projekt budowlany i przedmiar robót - instalacja niskoproadowa (pliki spakowane zip-7) (269kB) plik projekt budowlany i przedmiar robót (instalacja niskoprogowa)6) poprawione zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej (12kB) word poprawione zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 7) informacja z otwarcia ofert (328kB) pdf 8) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (409kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Mitkiewicz
Opublikował: Anna Mitkiewicz (12 kwietnia 2018, 11:59:28)

Ostatnia zmiana: Anna Mitkiewicz (8 maja 2018, 09:28:46)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1276