zamówienie na:

Dostawa i montaż wiat autobusowych, toalet publicznych, elektronicznych tablic informacyjnych, automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych; dostawa i zainstalowanie w autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej oraz wykonanie programu do obsługi inteligentnego systemu transportowego (IST); ogłoszenie opublikowane w DUUE 14.03.2018 2018/S 051-114034

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.21.2018
wartość: przekracza 221 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez: cz. 2 (dostawa i montaż 17 elektronicznych tablic informacyjnych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego) - R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, za cenę: 615 123,00 zł brutto; cz. 3 (dostawa i montaż 6 stacjonarnych automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego) - Mera Systemy Sp. z o.o. ul. M. Langiewicza 16, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, za cenę: 728 160,00 zł brutto. Unieważniono postępowania na cz. 1 (dostawa i montaż 25 wiat autobusowych i 2 toalet publicznych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu wraz z wykonaniem zasilania energetycznego i przyłączy wodno-kanalizacyjnych) i cz. 4 (dostawa i zainstalowanie w 20 autobusach komunikacji miejskiej autokomputerów, kasowników, bileterek, komunikacji głosowej) zamówienia na podstawie: - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 1) - nie złożono żadnej oferty; - art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 4) - cena oferty złożonej na cz. 4 przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 467 400,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Informacja o unieważnieniu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom w dniu 17.05.2018 r.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (184kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (425kB) word 3) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (185kB) word 4) załącznik nr 1 do SIWZ opis wiat (9kB) plik 5) załącznik nr 2 do SIWZ opis tablic (59kB) word 6) załącznik nr 3 do SIWZ opis automatów biletowych (152kB) word 7) załącznik nr 4 do SIWZ opis toalet (16kB) plik 8) załącznik nr 5 do SIWZ opis wyposażenia autobusów (57kB) word 9) załącznik nr 6 do SIWZ opis oprogramowania (75kB) word 10) projekt budowlany, STWiORB tablica, wita ul. Jacewska kierunek Torunska (4526kB) plik 11) projekt budowlany, STWiORB tablica wiata ul. Laubitza-Dworcowa kierunek Toruńska (3895kB) plik 12) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Laubitza-Orłowska kierunek Dworcowa (2394kB) plik 13) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Narytowicza-Grodzka kierunek Staszica (4080kB) plik 14) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Niepodległo kier. Miechowicka (3105kB) plik 15) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Niepodległosci-Świętokrzyska kierunek Miechowicka (3025kB) plik 16) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Niepodległości-Zapadłe kierunek Roosevelta (3202kB) plik 17) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Roosevelta-Solankowa kierunek al. Niepodległości (6169kB) plik 18) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Roosevelta - UM kierunek Dworcowaska (6548kB) plik 19) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Roosevelta-Solankowa kierunek Narutowicza (6837kB) plik 20) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata ul. Staszica-Narutowicza kierunek Poznańska (3855kB) plik 21) projekt budowlany, STWiORB tablica ul. Dworcowa-kasprowicza kierunek Laubitza (125kB) plik 22) projekt budowlany, STWiORB tablica ul. Poznańska-szpital kierunek Mątwyńska (163kB) plik 23) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata, biletomat ul. Dworcowa-Laubitza kierunek PKP (8192kB) plik 24) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata, biletomat ul. Kopernika-Narutowicza kierunek Roosevelta (7367kB) plik 25) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata, biletomat ul. Poznańska-Szpital kier. Staszica (3013kB) plik 26) projekt budowlany, STWiORB tablica, wiata, biletomat ul. WP-SZSZ kierunek al. Niepodległości (3026kB) plik 27) projekt budowlany, STWiORB toaleta ul. Krzywoustego (8090kB) plik 28) projekt budowlany, STWiORB toaleta ul. Narutowicza (5585kB) plik 29) projekt budowlany, STWiORB wiata, biletomat ul. Kopernika - Dworcowa (872kB) plik 30 projekt budowlany, STWiORB wiata ul. 800-lecia (mnaprzeciw koscioła) (852kB) plik 31) projekt budowlany, STWiORB wiata ul. 800-lecia (przy kościele) (829kB) plik 32) projekt budowlany, STWiORB wiata al. Niepodległosci (Urząd Skarbowy) (907kB) plik 33) projekt budowlany, STWiORB wiata ul. Kopernika-Ks.Wawrzyniaka (871kB) plik 34) projekt budowlany, STWiORB wiata ul. Krzywoustego (pawilon) (888kB) plik 35) projekt budowlany, STWiORB wiata ul. Łokietka (przystanek początkowy) (862kB) plik 36) projekt budowlany, STWiORB wiata ul. Poznańska (pętla w Mątwach) (871kB) plik 37) projekt budowlany, STWiORB wiata ul. WP (galeria) (947kB) plik 38) projekt budowlany, STWiORB wiata ul. WP (targowisko) (856kB) plik 39) STWiORB w zakresie montażu wiat, tablic, biletomatów (26kB) word 40) przedmiar robót wiata i toaleta ul. Narutowicza (1436kB) plik 42) przedmiar robót wiaty (704kB) plik 43) przedmiar robót tablice (201kB) plik 44) przedmiar robót automaty biletowe (90kB) plik 45) wzór umowy cz. 1-3 (177kB) word 46) wzór umowy cz. 4 (123kB) word 47) wzór umowy cz. 5 (123kB) word 48) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 28.03.2018 (81kB) pdf 49) zmiana treści SIWZ 28.03.2018 (876kB) pdf 50) wzory umów cz. 1-5 poprawione 28.03.2018 (spakowane zip-7) (96kB) plik 51) toalety rys. akt. 28.03.2018 (ul. Krzywoustego) (684kB) pdf 52) toalety rys. akt. 28.03.2018 (ul. narutowicza) (685kB) pdf 53) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 31.03.2018 (47kB) word 54) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 6.04.2018 (132kB) word 55) załącznik nr 7 do SIWZ poprawiony 6.04.2018 (49kB) word 56) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 19.04.2018 (2691kB) pdf 57) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 19.04.2018.2018 (75kB) pdf 58) załącznik nr 7 do SIWZ wzór formularza ofertowego zmieniony 19.04.2018 (47kB) word 59) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 24.04.2018 (81kB) pdf 60) informacja z otwarcia ofert 7.05.2018 (50kB) word 61) informacja o unieważnieniu cz. 1 i 4 zamówienia 17.05.2018 r. (400kB) pdf 62) informacja o wyborze ofert 30.05.2018 (1117kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (14 marca 2018, 22:24:46)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (30 maja 2018, 14:51:23)
Zmieniono: informacja o wyborze ofert 30.05.2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8710