zamówienie na:

Budowa zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazyMiejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu oraz budowazasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych (przy:dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu); ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S 026-057635 z dnia 7.02.2018

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.11.2018
wartość: przekracza
termin składania ofert: 22 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano oferty złożone przez: Cz. 1 (budowa zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu) - INOHURT Sp. z o.o. ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, za cenę: 151 290,00 zł brutto. Cz. 2 (budowa zasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy: dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu) - EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra, za cenę: 4 396 635,00 zł brutto.  
1) ogłoszenie o zamówieniu (166kB) pdf 2) specyfikacja istotnych warunkow zamówienia (546kB) word 3) załącznik nr 1a do SIWZ opis przedmiotu zamówienia cz. 2 (stacje ladowania) (77kB) word 4) wzór dokumentu JEDZ (185kB) word 5) projekt budowlany, STWiORB cz. 1 (pliki spakowane zip-7) (590kB) plik 6) projekt budowlany cz. 2 stacja ładowania dworzec PKP (pliki spakowane zip-7) (1950kB) zip 7) projekt budowlany cz. 2 stacja ładowania ul. Krzywoustego (pliki spakowane zip-7) (1450kB) plik 8) projekt budowlany cz. 2 stacja ładowania ul. Łokietka (1024kB) plik 9) projekt budowlany cz. 2 stacja ładowania ul. Poznańska (pliki spakowane zip-7) (1879kB) plik 10) STWiORB stacje ladowania (pliki spakowane zip-7) (26kB) word 11) przedmiar robót cz. 1 MPK (128kB) pdf 12) przedmiar robót cz. 2 stacje ładowania (pliki spakowane zip-7) (591kB) zip 13) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 2.03.2018 (85kB) pdf 14) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2.03.2018 (106kB) word 15) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE 6.03.2018 (82kB) pdf 16) wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 6.03.2018 (133kB) word 17) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 7.03.2018.2018 (80kB) pdf 18) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE 9.03.2018 (88kB) pdf 19) uzupełnienie wyjaśnień treści SIWZ z dnia 2.03.2018 12.03.2018 (461kB) pdf 20) informacja z otwarcia ofert 22.03.2018 (929kB) pdf 21) informacja o wyborze ofert 25.04.2018 (1261kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Urszula Borkowska
Opublikował: Urszula Borkowska (7 lutego 2018, 23:00:29)

Ostatnia zmiana: Urszula Borkowska (25 kwietnia 2018, 13:22:32)
Zmieniono: informacja o wyborze ofert 25.04.2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3833