DANE NIEZBĘDNE DO POPRAWNEGO WYSTAWIENIA FAKTURY, W KTÓREJ NABYWCĄ TOWARU LUB USŁUG JEST URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA:Miasto Inowrocław
aleja Ratuszowa 36 
88-100 Inowrocław
NIP: 5562638408