Komórka realizująca Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Rodzaj sprawy ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH
Wymagane dokumenty Prawidłowo wypełniony wniosek
Dokumenty do pobrania ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH
Opłaty Brak
Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Inowrocławia, aleja Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław
Czas załatwienia sprawy 7 dni od momentu otrzymania wniosku
Tryb odwoławczy -
Podstawa prawna art. 38 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 4 i art. 36 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z  2020 poz. 2211) i § 17 ust. 1 pkt 4, 5, 6* rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)

Uwagi -


Załączniki:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH