W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin

Wersja strony w formacie XML
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej i ich rodzin

Komórka 

realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin

Wymagane 

dokumenty

Formularz zgłoszenia pobytu czasowego, tytuł prawny do lokalu do wglądu, wiza, a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy dotyczącej zniesienia wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP albo zgody na pobyt tolerowany.

Członek rodziny obywatela UE nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

W przypadku zgłoszeń przez pełnomocnika przedkłada się pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Dokumenty do

pobrania

Zgłoszenie pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

Opłaty

Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia

dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich, p.13

aleja Ratuszowa 36

88-100 Inowrocław

Czas załatwienia

sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa 

prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 510)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411, ze zm.)

Uwagi

Czynność dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika. 

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o  zameldowaniu na pobyt czasowy (art. 32 ust. 2 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510). Zgodnie z rt. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 30 dni.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane