W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia


aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław

tel. centrala: 52 35 55 300
fax:  52 35 55 255
email: urzad@inowroclaw.pl
Serwis www: inowroclaw.pl

ePUAP
: http://epuap.gov.pl
adres skrytki: /txuvt31221/skrytka

NIP Miasta: 5562638408
REGON Miasta: 092350725

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów.

Wersja strony w formacie XML
Komórka 
realizująca

Wydział Budżetowo - Finansowy

Rodzaj sprawy
Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku: od nieruchomości i podatku rolnym - osoby prawne, od środków transportowych oraz opłaty uzdrowiskowej i opłaty od posiadania psów.
Wymagane 
dokumenty
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami.
2.
Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami.
3.
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A
4.
Akt notarialny do wglądu.
5.
Wykaz osób odmawiających uiszczenia opłaty targowej i uzdrowiskowej.

6. Wniosek o naliczenie opłaty od posiadania psów.
Dokumenty do
pobrania
Obowiązujące do 30.06.2019 r.
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Deklaracja na podatek rolny DR-1
dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i wspólposiadaczach
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
Wniosek o naliczanie opłaty od posiadania psów
Obowiązujące od 01.07.2019 r.
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Opłaty
-
Miejsce złożenia
dokumentów
Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli - stanowisko nr 2
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
1 miesiąc
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tutejszego urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
- art. 21, 207, 210 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  z 2020 r., poz. 1325 ze zm.);
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1170 ze zm.);
- ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333);

- uchwała nr XVI/162/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-uchwała nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
-uchwała nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia a dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- uchwała Nr XXIII/231/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października  2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, 
- uchwała Nr XIV/126/2015  Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
- uchwała Nr XXIV/248/2016  Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2016  r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
- uchwała Nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XXXVII/526/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XLVII/681/2010 z 19 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XVII/223/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XIII/116/2015  Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
- uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Uchwały obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.
- uchwała nr XXIX/286/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
-uchwała nr XXIX/287/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego,
-uchwała nr XXX/296/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- uchwała Nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XXXVII/526/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XLVII/681/2010 z 19 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
- uchwała Nr XVII/223/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty,
-uchwała nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
-uchwała nr XVI/158/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Uwagi
Organ podatkowy po stwierdzeniu, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku albo, że wysokość jego jest inna niż wykazana w deklaracji organ podatkowy wydaje postanowienie na podstawie art. 165, a następnie zawiadomienia na podstawie art. 200 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
Po upływie terminu określonego w postanowieniu  następuje wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
- składać w terminie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny  i do 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy według ustalonych wzorów,
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia,
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 stycznia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie tego obowiązku,
-wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, 
- odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości podatku.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane