Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa

Dotacje dla placówek niepublicznych z terenu miasta Inowrocławia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o konkursie na udzielenie dotacji niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym z terenu Miasta Inowrocławia na 2020 r. Formularz rozliczenia otrzymanej dotacji UCHWAŁA NR XXXIX/555/2009 [...]

Wymiana źródeł ogrzewania

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza UCHWAŁA NR XXXVI/424/2017 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z [...]

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru - BDO

W dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr – BDO czyli Baza danych o produktach i opakowaniach o gospodarce odpadami (BDO). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 [...]

metryczka