Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Informacja o czynnościach planistycznych w zakresie RODO dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Rotmistrza W. Pileckiego i Orłowskiej oraz granicy miasta

Informacja Prezydenta Miasta Inowrocławia o czynnościach planistycznych w zakresie RODO dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Rotmistrza W. Pileckiego i Orłowskiej oraz granicy miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego i Orłowskiej oraz granicy administracyjnej miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego i Orłowskiej oraz [...]

metryczka