Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych


Skład osobowy:
a) przewodniczący - Jacek Bętkowski,
b) członkowie:
- Grzegorz Kaczmarek,
- Waldemar Kwiatkowski,
- Tomasz Marcinkowski,
- Waldemar Wąśniewski.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy gospodarowania gruntami wchodzącymi do gminnego zasobu nieruchomości, sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w szczególności opiniowanie projektów uchwał:
  1)  dotyczących obrotu nieruchomościami;
  2)  związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  3)  dotyczących tworzenia i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
  4)  dotyczących dróg publicznych.

metryczka


Wytworzył: Biuro Rady Miejskiej (29 listopada 2018)
Opublikował: Dorota Trojanowska (29 listopada 2018, 12:08:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563