Komisja Strategii i Promocji Miasta


Skład osobowy:
a) przewodnicząca - Ewa Podogrodzka 
b) członkowie:
- Jacek Bętkowski,
- Damian Polak,
- Lidia Stolarska - Zastępca Przewodniczącej.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy rozwoju gospodarczego i promocji Miasta oraz gospodarki komunalnej, w szczególności:
  1)  opiniowanie programów gospodarczych, w tym strategii rozwoju Miasta i wieloletnich planów inwestycyjnych;
  2)  opiniowanie projektów uchwał dotyczących:
a)  przekształceń własnościowych miejskich jednostek organizacyjnych, w tym tworzenie, reorganizacja i likwidacja tych jednostek,
b)  działalności spółek z udziałem Miasta,
c)  zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, a także innych uchwał z zakresu gospodarki komunalnej,
d)  lokalnego transportu zbiorowego;
  3)  wyrażanie opinii dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  4)  inicjowanie działań na rzecz promocji Miasta.

metryczka


Wytworzył: Biuro Rady Miejskiej (29 listopada 2018)
Opublikował: Dorota Trojanowska (29 listopada 2018, 12:05:24)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Bardzińska (21 stycznia 2020, 12:38:05)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 493