Komisja Rewizyjna


Skład osobowy:
a) przewodniczący - Waldemar Wąśniewski - przedstawiciel Klubu Radnych
„Porozumienie Ryszarda Brejzy i Koalicja Obywatelska”,
b) członkowie:
- Elżbieta Jardanowska - przedstawiciel Klubu Radnych „Porozumienie
Ryszarda Brejzy i Koalicja Obywatelska”,
- Lidia Stolarska - przedstawiciel Klubu Radnych „Porozumienie Ryszarda
Brejzy i Koalicja Obywatelska”,
- Jan Paweł Gaj - przedstawiciel Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”.


Zakres działania Komisji  obejmuje następujące sprawy:
- kontrola działalności Prezydenta Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osiedli,
- opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium,
- opiniowanie projektów uchwał przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady.

metryczka


Wytworzył: Naczelnik Biura Rady Miejskiej (16 marca 2020)
Opublikował: Dorota Trojanowska (29 listopada 2018, 11:54:30)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Bardzińska (16 marca 2020, 08:47:15)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 498